User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password
Submit Your Website | Dir.org.vn  - Listing Details

ID:165
Title: Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
URL:https://www.baovietnhantho.com.vn/
Category:Insurance
Description:Ngày 22/6/1996, Bộ Tài Chính ban hành quyết định số 568/TC/QĐ/TCCB, quyết định thành lập Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ. Ngày 1/8/1996, Bảo Việt Nhân thọ triển khai giới thiệu hai sản phẩm đầu tiên và cũng là ngày những hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đầu tiên trên thị trường Việt Nam có hiệu lực.