User: Password:
   Keep me logged in.
Register  |  I forgot my password
Submit Your Website | Dir.org.vn  - Listing Details

ID:10
Title: Công ty phần mềm web-app Mona Media
URL:https://mona.software/
Category:Software
Description:Mona Software thành lập từ đầu những năm 2009, sau hơn 11+ năm hoạt động chúng tôi đã có những cảm xúc tuyệt vời qua từng dự án từ khó – dễ – phức tạp và hơn hết là cảm xúc khi cho ra đời 1 sản phẩm, 1 đứa con tinh thần có thể giải quyết những vấn đề xung quanh cuộc sống và đó cũng là lý do mà một lập trình viên tồn tại.